SaaS

25 اسفند 1399

راهکار دورکاری هادی حساب برای استفاده از سیستم های مالی و اداری به روش رایانش ابری (SaaS)

تا همین چند وقت پیش هنوز خیلی از شرکت ها اصرار داشتند باید تمام کارهای مربوط به نرم‌افزارهای مالی و اداری از درون شرکت و به […]