خدمات پس از فروش

ارائه خدمات و سرویس به موقع و مطلوب به مشتریان موجب رضایت مشتری، افزایش فروش و نهایتاً درآمد حاصل از خدمات می گردد، به این جهت سیستم خدمات پس از فروش هادی حساب به شکلی تعریف گردیده که با ایجاد ارتباط بین سیستم های کارتابل گردش کار، خرید، فروش، انبار، خزانه داری و حسابداری کلیه نیازهای یک سازمان را تحت پوشش قرار می دهد.1. امکان ثبت اطلاعات گارانتی محصولات وارداتی از قبیل: شماره سریال،کد فنی، کشور سازنده، تاریخ شروع و مدت گارانتی و…
2. امکان ثبت اطلاعات گارانتی محصولات فروش رفته از قبیل: نام کالا، شماره سریال، کد فنی، نام پکیج، شماره و تاریخ فاکتور، تاریخ شروع و مدت گارانتی و ….
3. ثبت مشخصات و درصد حق الزحمه سرویس کاران
4. تعریف گروه، ریز خدمات مورد ارائه و بهای واحد در سیستم خدمات پس از فروش
5. مشخص نمودن انواع خرابی و لوازم مصرفی در سیستم
6. ثبت درخواست مشتریان به تفکیک خدمات قبل و پس از فروش
7. امکان روئیت کلیه درخواستهای ثبت شده در کارتابل مدیر سیستم و قابلیت ارجاع هریک از درخواستهای مذکور به سرویس کار مورد نظر
8. امکان روئیت و ثبت درخواستهای جدید در کارتابل سرویس کار و ثبت کلیه عملیات های مربوطه از جمله: درخواست کالا از انبار، دریافت کالا، قطعه مصرفی، خدمات مورد ارائه، هزینه های منجر به درآمد، اعلام خرابی، درخواست برگشت کالا، هزینه های سرویس کار
9. صدور فاکتور کالا و خدمات با استفاده از اطلاعات وارد شده در کارتابل سرویس کار بصورت اتوماتیک
10. امکان اخذگزارش و کنترل کلیه درخواستهای خدمات جاری به تفکیک وضعیت آن از قبیل: ایجاد شده، ارجاع شده، تحت اقدام، منتظر قطعه، اتمام شده و باطل شده
11. اخذ گزارش قطعات باقیمانده نزد سرویس کاران
12. گزارش ارسال قطعات به تفکیک سرویس کار و مصرف کننده
13. امکان صدور حکم ماموریت جهت سرویس کاران
14. امکان اخذ گزارش مرتبط با درآمد حاصل از ارائه خدمات