پرتال مدیریت کارکنان و پروژه ها(Time sheet)

سیستم تایم شیت چيست؟

در سازمان‌های چابک نحوه‌ی صرف وقت افراد در پروژه‌های مختلف برای تصمیم‌گیری مدیران اهمیت دارد چراکه اغلب شرکت‌ها دارای پروژه‌های متعدد و منابع و نیروی انسانی محدود هستند و  به همین خاطر نظارت بر حضور و غیاب پرسنل و کارهای در جریان از دغدغه های اصلی مدیران محسوب می گردد .

استفاده از یک سیستم تایم شیت (Time Sheet) موجب می گردد مدیران واحدهای مختلف یک شرکت بتوانند در مورد مدیریت زمان و تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد پرسنل و میزان پیشرفت به سوی اهداف سازمان، اطلاعات و گزارشات دقیق و بلحظه دریافت نمایند که موجب افزایش کیفیت اجرای پروژه وکاهش قیمت تمام شده اجرای پروژه میگردد.

آشنايي با سیستم تایم شیت هادي حساب

سیستم تایم شیت “هادی حساب” با هدف مديريت ، نظارت و تجميع اطلاعات حضور ، غیاب و عملکرد پرسنل و همچنین کنترل پروژه ها در سازمان هايي که دارای پروژه های متنوع و متعدد ميباشند طراحی گرديده است و شامل سه بخش اصلی می باشد:

 • مدیریت حضور و غیاب پرسنل
 • بودجه ریزی ،کنترل و نظارت بر پروژه های در جریان
 • اخذ گزارشات متنوع از کاردکس ساعات کارکرد پرسنل و پروژه ها

ويژگي هاي سیستم تایم شیت هادي حساب

 • تعريف پروژه ها و مديريت وضعيت و نگهداری سوابق پروژه های آماده اجرا ، در جريان و انجام شده و…
 • برنامه ریزی، زمانبندی و تهیه طرح کلی اجرای پروژه و اختصاص پرسنل به هر پروژه
 • ثبت حضور و غیاب و ثبت تایم شیت و برگ تخصیص اوقات کار درمحل پروژه
 • مشخص نمودن چارت سازمانی و تاييد کنندگان به تفکیک عملیات سيستم
 • ثبت درخواست مرخصی ، ماموريت ، اضافه کاری و … توسط پرسنل
 • کارتابل هوشمند تاييد کنندگان جهت نمايش عمليات منتظر تاييد
 • ارزيابی آنلاين کارکنان و مشاهده نظرات مديران توسط پرسنل مربوطه
 • نظارت بر عملکرد پرسنل توسط مدیران و مسئولان پروژه
 • بودجه ریزی هوشمند و همچنین کنترل کار در جريان با بودجه پيش بينی شده برای هر پروژه
 • گزارشات کنترلی و مديريتی از مغایرت ها و کارهای معوق در سیستم تایم شیت
 • مشاهده نمودار چارت گانت زمانبندی پروژه ها در هر ماه
 • ارسال اطلاعات تجميع کارکرد ماهيانه پرسنل به سيستم حقوق و دستمزد و تسهيم هزينه
 • گزارش برگ خلاصه تخصیص ساعات کار پرسنل و پروژه ها به تفکیک کارت پروژه و گروه شغلی
 • گزارش قیمت تمام شده و سود و زیان پروژه ها
 • گزارش پرسشنامه کنترل وضعیت موسسات حسابرسی
 • گزارش تایم شیت ، برگ تخصيص و جمع اوقات کارکرد هر پروژه (بودجه)

سایر محصولات: