مجوزها و جوایز


مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران


گواهی تایید فنی نرم افزار


مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران


گواهی رتبه احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی


اخذ مجوز دانش بنیان


نمایندگی رسمی LEA آمریکا


اعطای نمایندگی رسمی کسپراسکی به شرکت هادی حساب رایان نوین


گواهی نامه رسمی کسپراسکی به مدیریت مجموعه