خريد و تدارکات داخلی

خريد را مي توان يکي از ارکان اساسي فعاليت و برآيند تلاش مجموعـه‌ گـروه‌هـاي فعـال در سـازمـان‌هـا و مـوسسـات اقتصـادي پنداشت و بدين خاطر است که اجراي سياست‌ها و راهکار‌هاي شايسته‌ خريد، بسيار حساس و سرنوشت‌ساز تلقي مي‌شود.

 • ثبت افتتاحیه فروشندگان
 • گروه بندی مشتریان بر اساس طبقه بندی مورد نظر( خرده فروش و ……)
 • نگهداری اطلاعات و سوابق خریداران و کنترل از طریق سیستم
 • انجام عملیات کامل خرید ، ثبت اتوماتیک سند حسابداری ، نمایش آن و اعمال در سندهای حسابداری بـا حفـظ شمـاره برگه خرید
 • قابلیت خرید به دو روش مستقیم و مرحله ای
 • امکان معرفی درصد و مبلغ تخفیف بصورت ردیفی و یا کلی در برگه ها
 • صدور برگه اعلام خرید ،رسید خرید و مرجوع از خرید
 • صدور برگه ارسال کالا
 • صدور برگه درخواست کالا از انبار
 • صدور برگه درخواست خرید
 • صدور برگه استعلام بها
 • صدور برگه بارنامه
 • صدور برگه ها به تفکیک شعبات تعریف شده
 • صدور برگه رسید انبار از روی برگه اعلام خرید به صورت اتوماتیک
 • صدور فاکتور خرید بدون ثبت برگه اعلام خرید و افزایش موجودی قابل فروش
 • بررسی سوابق رسیدها و خریدها
Internal purchasing and logistics
 • امکان اختصاص شماره دوم و شماره فرعی در برگه ها جهت کنترل برگه های اعلام خرید و رسید دائم
 • امکان استفاده از عملیات ارزی در داخل فاکتورهای خرید
 • ثبت عملیات دریافت و پرداخت بر روی خریدها( چک ، حواله ، نقدی)
 • قابلیت ثبت سفارش خرید مشتریان و کنترل سفارشات
 • ثبت فاکتور خرید از روی برگه سفارش
 • ثبت عوارض و هزینه ها کل برگه
 • ثبت آدرس دریافت صورتحساب، آدرس دریافت کالا و آدرس تماس
 • انجام تسهیم هزینه به روشهای مختلف بر روی خریدها ( بر اساس فی ، مبلغ کل ، تعداد ، وزن و….)
 • گروه بندی چند سطحی فروشندگان
 • الصاق ضمائم متعدد به خریداران
 • امکان استفاده از عملیات ارزی در داخل برگه های خرید
 • امکان استفاده از بارکد در برگه ها به صورت کلید میانبر جهت جستجوی سریع کالا و درج آن در برگه ها
 • امکان استفاده از واحدهای دیگر تعریف شده کالا برای سهولت در درج تعداد و یا قیمت کالا در برگه ها
 • تسهیم هزینه در انتقال بین کالا ها و سرشکن نمودن آن ( بر اساس فی ، مبلغ کل ، تعداد و وزن )
 • امکان بررسی سوابق اعلام خریدها و رسیدهای دائم
 • اخذ گزارشات از کالاهای خریداری شده از یک نفر یا لیست فروشندگان کالا
 • تهیه گزارشات خرید ماهانه و سالانه
 • گزارشات متنوع از گردش خرید ماهانه و سالانه
 • تهیه گزارش از لیست کالاهای خریداری شده از یک فرد و لیست فروشندگان یک کالا
 • تهیه گزارش از برگه اعلام خرید های رسید نشده
 • اخذ گزارشات خرید از فروشندگان خاص یا کالای مورد نظر
 • گزارشات روزانه خرید کالا
 • گزارشات خرید بر اساس شرح های درج شده در برگه ها
 • گزارشات کنترلی از رسیدهای یک اعلام خرید
 • چاپ برگه ( اعلام خرید ، بارنامه ، در خواست کالا و….) با فرمت دلخواه
 • تهیه گزارشات مقایسه ای حسابها در هر دوره زمانی مختلف
 • ثبت گزارش های آماری بسیار متنوع از خرید روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه جهت تصمیم گیری مدیریت
 • تهیه گزارشات مقایسه ای خرید در هر دوره زمانی مختلف
 • امکان جستجوی پیشرفته از کلیه فیلدها در هر گزارش و امکان ایجاد فیلترهای پیشرفته بر روی گزارشات و ساخت گزارشات متنوع