پياده سازي هوش تجاري براي سازمان ها (BI)

سيستم هايي همچون ERP، CRM، MIS  و ساير سيستم ها و نرم افزارها، عوامل حياتي براي اداره يک شرکت و يا سازمان محسوب مي گردند. ولي با وجود عملکرد خوب اين سيستم ها درثبت و انجام تراکنش ها و تعاملات داده ها، اين سيستم ها در برابر گزارش گيري تحليلي و دسترسي به داده ها محدوديت دارند. سيستم هاي مديريت هوشمند از طريق گزارش گيري و تحليل داده ها، عملکرد اثربخش و مطمئن بدون دردسر اضافي و هزينه هاي اجرايي زياد و بي نياز از سعي و خطاي انساني، محيط بسيار مناسب را براي مديران ارشد ايجاد مي کنند.

اهداف اصلي مديريت هوشمند را مي توان : 

 • بهبود تصميم گيري ها، از طريق در اختيار داشتن اطلاعات مناسب در زمان مناسب
 • کاهش هزينه، از طريق کاهش نيروي انساني مورد نياز براي توليد اطلاعات و دانش
 • برنامه ريزي و بودجه ريزي بهتر
 • امکان نظارت بهتر بر شرکت هاي و سازمان هاي تابعه
 • تجميع اطلاعات سيستم ها و سامانه هاي مجزا که به صورت جزيريه اي فعالي مي کنند
 • امکان دسترسي بلادرنگ به گزارشت کلان توسط مديران سازمان ها
 • تشخيص نيازهاي اطلاعاتي ضروري و حساس سازمان
 • تشخيص سيگنال‌هاي محيط کسب‌ و کار
 • جمع‌ آوري و بهينه‌ سازي داده‌ و اطلاعاتي از منابع بيروني
 • استفاده بهينه از اطلاعات و دانش پرسنل سازمان
 • دسته بندي و تحليل حجم عظيمي از داده ها و اطلاعاتي
 • اصلاح و بهينه سازي ابزارهاي سيستم‌هاي اطلاعاتي و محاسباتي

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.