سيستم حسابرسی مبتنی بر رایانه (Audit IT)

Audit IT چيست؟

Audit IT يا حسابرسي فناوري اطلاعات، سيستمي مبتني بر فناوري اطلاعات با هدف کمک به حسابرسان در فرآيند برنامه ريزي، اجرا، کنترل، تکميل و هدايت عمليات حسابرسي است.

حسابرسان در ايران سالها با روش سنتي خود به بررسي اسناد و مدارک صاحبکاران پرداخته اند. اما امروزه در محافل بين المللي، حسابرسي با استفاده از ابزارها و فنون مبنتی بر رايانه بحث جديدي نيست و وجود يک سامانه هوشمند رايانه ای برای هر موسسه دانش محور ، نه يک انتخاب بلکه يک الزام و ضرورت مديريتي مي باشد.

با توسعه شرکتها و افزايش روزافزون حجم عمليات آنها، ريسک حسابرسي افزايش يافته و انجام آزمون هاي محتواي گسترده(سندرسي و ديگر روشهاي حسابرسي )با مشکل روبرو شده است، در حقيقت با افزايش حجم سندهاي توليدشده و تغيير مداوم قوانين و مقررات مالي و اداري، ريسک کشف خطا به وسيله کنترل نمون هاي اسناد و مدارک افزايش پيدا کرده است؛ در حالي که با استفاده از روشهاي حسابرسي مبتني بر رايانه، تجزيه وتحليل حجم انبوهي از داده ها  در مدت زمان کوتاهي ممکن شده و خطاها، تقلبها و سوء استفاده ها با سهولت بيشتري کشف مي شوند.

نحوه اجراي Audit IT در ايران

به علت تنوع، پيچيدگي و گستردگي فعاليت هاي اقتصادي در جهان امروز و ظهور فناوري نوين اطلاعات و پيشرفتهاي آن با چنان شتابي رخ داده است که حسابرسان نيز همانند بسياري از شاخه‌هاي ديگر هنوز توانايي تطبيق خود با مهارتها و بايستهاي خاص آن را نيافته‌ اند.

ويژگي‌هاي حسابرسي به روش Audit IT

يک سامانه حسابرسي  Audit IT باعث کاهش زمان و تلاش لازم براي انجام مميزي مي شود و قادر ميباشد حجم انبوهي از اطلاعات مشتري جهت اعمال آزمون هاي حسابرسي را نگهداری و مديريت نمايد. از ويژگی های اصلی استفاده از يک سامانه حسابرسي  Audit IT ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

 • کاهش هزينه هاي درون سازماني، اجرايي و نيروي انساني
 • افزايش سرعت ، کيفيت و اثر بخشي عملکرد واحدهاي حسابرسي
 • تسريع و بهبود فرايند تصميم گيري و تصميم سازی براي مديران موسسات

آشنايي با سامانه Audit IT هادي حساب

طراحي سامانه حسابرسي  Audit هادي حساب بعنوان يک ايده جديد و نوآورانه و با هدف تسهيل و مکانيزه نمودن کليه عمليات مميزي و گردش کارهاي درون سازماني در موسسات حسابرسي ، توانسته ضمن سرعت بخشيدن و بالا بردن دقت و جلوگيري ازعمليات مضاعف در اين واحدها ، کمک شاياني به حسابرسان در راستاي رسيدگي به پرونده ها و کشف تقلب و تخلفات مالي و عمليات تحليل، کنترل و ديده باني اطلاعات و در نتيجه بالا رفتن صحت و کيفيت گزارشات حسابرسي بنمايد.

شايان ذکر ميباشد اين سامانه با انتقال اطلاعات بين تيم حسابرسي و موسسه به صورت آنلاين اين امکان را فراهم ساخته تا شرکاء و مديران، نظارت مستمر بر عمليات حسابرسي تيمهاي مختلف و کليه امور موسسه را پيدا نمايند.

بررسي اجمالي ويژگي هاي Audit IT هادي حساب

 • امکان بررسي صد در صد عمليات و اطلاعات مشتريان
 • تهيه هوشمند کاربرگ هاي اصلی ، فرعی و رسيدگی
 • تشخيص و تعيين اولويت مناطق ريسک در پروژه ها
 • بايگاني و نگهداری اطلاعات پرونده های جاری و دائم مشتريان
 • ايجاد فرمهاي چک ليست هاي قوانين ، عادي و دستورالعمل هاي رسيدگي به تعداد و محتويات نامحدود توسط مدير سامانه
 • امکان دريافت اطلاعات مورد نياز حسابرسي از سامانه هاي مديريت اطلاعات مشتريان به ساده ترين روش
 • پيکير بندي و عطف دهي و مديريت اجراي هر پروژه بصورت منحصر بفرد
 • اجراي عمليات رسيدگي ، سند رسي و رسيدگي هاي خاص
 • امکان تعريف کاربران سامانه با سطوح دسترسي مختلف با تعداد نامحدود و کارتابل کاربري
 • مديريت و بودجه بندي اجراي پروژه هاي حسابرسي به تفکيک نوع هر پروژه
 • مديرت عطف هاي نکات و ايرادات و گردش عمليات مربوطه تا نهايتا درج در گزارش حسابرسي
 • امکان ارتباط سامانه به ساير سامانه­هاي موجود ديگر در سازمان­ها از طريق پروتکل تعريف شده
 • امکان تعريف هشدارهاي هوشمند بر روي رويدادهاي تعيين شده براساس سرويس­هاي درخواستي براي مديران سيستم و مرتبط با سامانه تيکت
 • و …