سیستم مديريت فرآيندهای کسب و کارهای سازمان (BPMS)

BPMS چيست؟

BPMS  مخفف کلمه  Business Process Management Software و به معنای «نرم‌افزار مديريت فرآيند کسب و کار» می‌باشد که با در اختيار قراردادن يک محيط گرافيکی شما را قادر می‌سازد با کمترين دانش برنامه‌نويسی اقدام به ايجاد يکپارچگی و مکانيزه نمودن فرآيندهای جاری موسسه خود نماييد.

دستآوردهای استفاده از BPMS

 • يکپارچگی کليه سيستم‌های موجود از طريق سيستم مديريت فرآيندهای کسب و کار
 • بهينه‌سازي ارتباط بين واحدها و تسريع زمان اجراي فرآيندها در موسسه
 • استفاده بهينه از منابع سازمان و کاهش ريسک‌ها  و هزينه و افزايش بهره‌وري در موسسه
 • ساخت گزارشات متنوع کنترلی و نظارتی از کليه عمليات جاری و پيشرفت وظايف در موسسه
 • و …
bpms1

سيستم مديريت فرآيندهای کسب و کار با هدف هوشمند سازی کليه نياز ها و فرآيندهای سازمانی و اداری فی مابين پرسنل ، سيستم ها ، پروژه ها و مشتريان يک سازمان طراحی گرديده است.

امکانات سيستم مديريت فرآيندهای کسب و کار هادی حساب:

 • محيطي پويا و پارامتريک جهت تعريف فرآيند ها و گردش کار سازمان
 • تعريف شروط و محاسبات هوشمند زمان اجرای فرآيندها و گردش کار سازمان
 • تعريف وتفکيک فرآيند ها و گردش کار درون سازمان و برون سازمانی
 • تعريف و مديريت شاخص های کنترل های داخلی سازمان و نظارت بر اجرای صحيح آنها
 • ارسال ايميل و پيامک طبق تعاريف مربوطه در فرآيندها و گردش کار
 • اتصال فرآيندها و گردش کار به فرم های اداری و سازمانی
 • اتصال سيستم به پرتال مشتريان و تعريف فرآيندها و گردش کار های مربوطه
 • ايجاد هوشمند نامه ها و قراردادهای مرتبط با فرآيندها و گردش کار (تنظيم ، تاييد ، وصول مطالبات و … )
 • کارتابل کارهای در جريان ، يادآوری ها ، اطلاعات ارسالی مشتريان ، قراردادهای جديد و …