شرکت “هادي حساب رایان نوین” با هدف طراحي و ارائه راهکارهاي يکپارچه فناوري اطلاعات در سال ۱۳۸۰ تأسيس گرديد و اکنون با بيش از يک دهه فعاليت، هزاران کاربر در قالب صدها شرکت از خدمات نرم‌افزاري اين شرکت استفاده مي‌نمايند.

سیستم مديريت فرآيندهای کسب و کارهای سازمان (BPMS)

خانه سیستم مديريت فرآيندهای کسب و کارهای سازمان (BPMS)