سفارشات خارجی

سیستم سفارشات خارجی مدیریت برنامه ریزی تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحد های فروش، تولید و پروژه های در جریان ساخت را بعهده دارد که پس از دریافت درخواست های خرید، فرآیندهای مراحل خرید را از قبیل: ثبت استعلام، پیش فاکتور، فاکتور خرید، رسید انبار ، تسهیم هزینه و اسناد حسابداری مربوطه را ثبت و صادر می نماید.

 • درخواست و اختصاص بودجه جهت تامین ریالی سفارشات خرید
 • قابلیت ثبت درخواست سفارشات خرید
 • ثبت سفارشهای خارجی،گشایش اعتبار و پروفرمای سفارش براساس استانداردهای وزارت بازرگانی
 • تعریف فروشندگان خارجی
 • تخصیص هزینه های جانبی هر سفارش خرید از قبیل: حمل، ترخیص و … بصورت تفکیک شده
 • صدور هوشمند فاکتور خرید ریالی از سفارش خرید
 • تقسیم هزینه های کالای وارداتی
 • صدور رسید موقت از فاکتور خرید
 • تخصیص کالاهای فاکتورهای خرید به وارده های خرید انبار
 • گزارش خلاصه وضعیت هر پروفرما
 • گزارش پیشرفت مراحل سفارش خرید
 • گزارش خلاصه اطلاعات و هزینه های ترخیص
 • گزارشات فصلی خرید طبق فرم وزارت اقتصاد و دارائی کشور
 • گزارش بهای تمام شده سفارشات خرید وارده به انبار
سفارشات خارجی