استفاده از هوش مصنوعی برای درمان بیماری‏های ریوی

محققان طی انجام یک پژوهش جدید از هوش مصنوعی یا یادگیری ماشینی برای کمک به بهبود دقت و صحت تشخیص در بیماری‌های ریوی استفاده کردند. به نقل از ایندین اکسپرس، این تیم یک فرآیند الگوریتم به علاوه پارامترهای معمول عملکرد ریه و متغیرهای بالینی سابقه مصرف سیگار، شاخص توده بدن (BMI) و سن را توسعه دادند. این الگوریتم بر اساس الگوی داده‏های عملکرد بالینی و ریه بوده که محتمل‏ترین تشخیص را ارائه می‏دهد. نتایج تحقیقات این دانشمندان نشان می‏دهد که هوش مصنوعی می‌تواند تشخیص دقیق‏تری را برای بیماری‌های مختلف ارائه دهد. این الگوریتم استدلال‏های پیچیده‌ای که یک پزشک با استفاده از آن تشخیص خود را ارائه می‏کند در شکل استانداردتر و با حذف هرگونه تعصب شبیه‏سازی می‏کند. در حال حاضر، پزشکان بر تجزیه و تحلیل نتایج و استفاده از مولفه‌های مبتنی بر جمعیت تکیه می‌کنند اما این دستگاه با راه‌حل‏های مبتنی بر هوش مصنوعی با ترکیبی از الگوهای مختلف در یک زمان به ارائه تشخیص دقیق‏تر کمک می‏کند. مزیت بزرگ این روش تفسیر دقیق‏تر آزمون‏های عملکرد ریوی و در نتیجه تشخیص بهتر بیماری است. محققان این الگوریتم را از داده‏های 968 فرد که تحت آزمایش عملکرد ریه برای اولین‌بار قرار گرفته بودند طراحی کردند. این پژوهش در کنگره بین‏المللی انجمن تنفس اروپا در لندن ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید