Plasma bomb

6 شهریور 1395

استفاده از بمب پلاسمایی به منظور تقویت ارتباطات ماهواره‌ای

ماهواره‌های کوچک به نام کیوب‌ست (CubeSats)، با اندازه‌ای به مقدار فقط چند سانتی‌متر مکعب می‌تواند برای پروژه‌ی رهاسازی بمب‌های پلاسمایی در جو زمین استفاده شوند، و […]