جلسه جدید کمیته تعیین مزد 95

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از برگزاری جلسه کمیته تعیین مزد ۹۵ در ۲۷ آبان خبر داد و گفت: این جلسه با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در دفتر معاونت روابط کار برگزارمی‌شود و به بررسی ابعاد مزد ۹۵ می پردازد.

غلامرضا عباسی در گفت‌وگویی با تأکید بر اینکه در جلسات قبلی این کارگروه نیز خبری از تعیین مزد ۹۵ نبود گفت: بیان عدد و رقم در حال حاضر بسیار زود است. جلسه چهارشنبه هفته جاری به صورت مستقیم به عدد و درصد در تعیین مزد۹۵ نمی‌پردازد. اما مانند هفته های گذشته روش‌های تعیین مزد، تأثیر مزد بر قیمت‌ها و بیان مشکلات کارگران و کارفرمایان در این جلسه پرداخته می شود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران  گفت: کارگران در جلسه تعیین مزد ۹۵ با مشخص شدن رئوس فعالیت‌ها برای تعیین مزد و گزارش های میدانی از اوضاع معیشت خانوار در نقاط مختلف کشور  اقدام به تهیه بهترین روش برای تعیین مزد خواهند کرد. البته جلسه دیگری نیز در۲۶ آبان ماه سال جاری پیرامون بحث دستمزد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه حداقل یک سوم کارگران حقوق و مزایای واقعی را دریافت نمی کنند ادامه داد: زمانی که حقوق کارگر به اندازه کافی نباشد، قطعاً ضرر و زیان آن به جامعه باز می‌گردد، چون حداقل مزدهای فعلی تأمین کننده هزینه های زندگی نیست.

دیدگاه ها بسته شده است