جدیدترین قابلیت‌های افزوده شده در سیستم های حوزه موسسات حسابرسی “هادی حساب”

حقوق دستمزد و پرسنلی:

 • محاسبه ایاب و ذهاب بر اساس نرخ ایاب ذهاب پروژه ها
 • گزارش لیست مرخصی سالیانه
 • گزارش سالیانه عملکرد(ماموریت، ایاب ذهاب، ساعت آموزش و…)

 

سیستم پروژه :

 • افزودن نام سرپرست و امضاء کنندگان گزارش به گزارشات تایم شیت
 • تنظیم پیش بینی بودجه بر اساس مقداردهی عناوین تخصیص
 • صدور افتتاحیه کاردکس پروژه
 • گزارش وضعیت تسویه پروژه ها
 • گزارش ورود و خروج و فرم 1805

 

پرتال تحت وب(تایم شیت آنلاین):

 • امکان ثبت ساعت غیر تخصیص
 • راهنمای استفاده از پرتال
 • گزارش بودجه و کنترل ساعت کارکرد پروژه ها
 • گزارش پروژه ها(فعال،غیرفعال، اتمام شده)
 • ارزیابی سرپرستان توسط کارکنان(pink sheet)

 

کیت تایم شیت(آفلاین):

 • امکان ثبت ساعت اداری/ سایر
 • امکان ثبت ایاب ذهاب تعدادی
 • امکان ثبت مرخصی استعلاجی
 • افزودن نام پروژه ها در چاپ گزارش تایم شیت

دیدگاهتان را بنویسید