اخذ گواهی تایید فنی نرم‌افزار حسابرسی مبتنی بر رایانه

اصول حسابداری شامل چه مواردی است؟
22 آبان 1400
آشنایی با انواع استانداردهای حسابداری
1 آذر 1400
نمایش همه

Audit IT يا حسابرسي فناوري اطلاعات، سيستمي مبتني بر فناوري اطلاعات با هدف کمک به حسابرسان در فرآيند برنامه ريزي، اجرا، کنترل، تکميل و هدايت عمليات حسابرسي است.

شرکت هادی حساب رایان نوین ضمن تولید موفق سامانه Audit IT يا حسابرسي فناوري اطلاعات، مفتخر به اخذ گواهی تائیدیه فنی نرم‌افزار از سازمان فنآوری اطلاعات ایران گردیده است.

گواهی تائیدیه فنی نرم‌افزار، سندی است که بر اساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای هم اکنون توسط سازمان فنآوری اطلاعات ایران صادر می‌گردد.

مطابق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای، حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی از نرم افزارها به مدت سی سال برای پدید آورنده نرم افزار است به شرطی که پدیدآورده اثر خود را در وزارت ارشاد به ثبت برساند، طبق قانون قبل از صدور سند ثبت توسط وزارت ارشاد می‌بایست یک گواهی فنی جهت تائیدیه فنی نرم‌افزار توسط وزارت ارتباطات صادر شود، این امر در حال حاضرتوسط سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می پذیرد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها بسته شده است