پشتیبانی

تيم آموزش و پشتيباني فني هادی حساب مسئوليت اموزش راهبردی و خدمات پس از فروش براي مشتريان را بر عهده دارد. اين تيم خدمات مورد نظر را به دو صورت آنلاين و يا مراجعه به سازمان مشتري ارائه مي‌كند. به طور كلي فعاليت‌هاي تيم پشتيباني اين شرکت به صورت زير دسته‌بندي مي‌شود:

برطرف ساختن مشكلات مشتريان:

پس از استقرار محصول در سازمان مشتري، در صورت بروز مشكل در سيستم تيم پشتيباني فني هادی حساب موظف است در زودترين هنگام براي شناسايي، ريشه‌يابي و برطرف ساختن مشكل اقدام كند. حتي اگر دلايل بروز مشكل ياد شده از محلي به جز عملكرد سيستم‌هاي هادی حساب باشد، تيم پشتيباني هادی حساب مشكل را شناسايي و در برطرف ساختن آن، مشتري را ياري خواهند كرد.

به روز رساني سيستم‌ها:

واحد توليد هادی حساب پيوسته در حال مطالعه، برطرف ساختن مشكلات احتمالي و توسعه‌ي محصولات اين شركت است. بنابراين، در صورت انتشار ويرايش‌هاي جديد از سيستم‌هاي فعلي، تيم پشتيباني فني هادی حساب مسئوليت به روزرساني سيستم‌هاي مشتريان را بر عهده خواهد داشت.

دريافت نيازهاي جديد مشتريان براي ارتقاي ويژگي‌ها و توسعه‌ي محصولات:

دريافت نيازهاي جديد مشتريان و انتقال اين نيازها به طور دقيق و صحيح به نيروهاي بخش توليد، از ديگر وظايف نيروهاي پشتيباني هادی حساب است. ارتباط موثر و سازنده با مشتريان سبب مي‌شود تا در طول زمان نيروهاي پشتيباني اطلاعات كامل و جديدي از نيازهاي مشتريان به دست آورند و با انتقال اين اطلاعات به بخش توليد افزون بر ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي توسعه‌ي محصول، مشتريان را از برطرف شدن نيازهاي آينده‌شان مطمئن سازند.