استقرار و راه اندازی

پس از طي مراحل شناسايي نياز و فروش سيستم به مشتريان، تيم استقرار و راه‌اندازي هادي حساب در قالب يك پروژه‌ي زمان‌بندي شده از لحظه‌ي امضاي قرارداد تا تحويل نهايي محصول مراحل پياده‌سازي و استقرار سيستم را در محل مورد نياز مشتري بر عهده مي‌گيرد. فعاليت‌هاي انجام شده در اين بخش عبارت‌اند از:
  1. نياز سنجي و امكان سنجي استقرار سيستم‌ها
  2. پيشنهاد راهكار به مشتريان
  3. خصوصي سازي سيستم‌ها طبق نياز و درخواست مشتريان
  4. نصب سيستم ها بر روي سخت افزار سازمان مشتري
  5. آموزش كاربري سيستم‌ها
  6. مشاوره‌ي كاربردي براي پياده سازي سيستم‌ها
  7. كنترل و نظارت بر فرايند استقرار سيستم‌ها و تحويل سيستم‌هاي عملياتي شده به مشتري
  8. ارائه خدمات پشتيباني نرم افزار و آموزش رايگان بصورت تخصصي تا راهبري كامل