شرکت “هادي حساب رایان نوین” با هدف طراحي و ارائه راهکارهاي يکپارچه فناوري اطلاعات در سال ۱۳۸۰ تأسيس گرديد و اکنون با بيش از يک دهه فعاليت، هزاران کاربر در قالب صدها شرکت از خدمات نرم‌افزاري اين شرکت استفاده مي‌نمايند.

سیستم ساعت کارکرد و وضعیت عملکرد پرسنل و پروژه های موسسات حسابرسی (QC)

خانه سیستم ساعت کارکرد و وضعیت عملکرد پرسنل و پروژه های موسسات حسابرسی (QC)