ارائه راهکارهای امنیت و مدیریت شبکه

در شرايط کنوني امکان سنجي و طراحي شبکه،  ضرورت بر امنيت و مديريت اطلاعات و حفاظت يکپارچه براي سيستم هاي کامپيوتري در اولويت اهداف مديران IT قرار گرفته است، بدين منظور استفاده از سيستم هاي امنيت، مديريت شبکه و انتخاب آنتي ويروسي مناسب که داراي مديريت متمرکز و کارآمد با کنسول مرکزي و به روز رساني مستمر باشد از اهميت بسزايي برخوردار گشته اند.
بر اين اساس مهندسين "هادی حساب" در جهت ارائه خدمات و پياده سازي راهکارهاي امنيت شبکه ضمن اخذ نمايندگي معتبر از شرکت هاي برتر و شناخت شده توانسته است با بهره مندي از مشاوران فني خود، نياز هاي مشتريان را بخوبي درک نموده و پس از تجزيه و تحليل و ارزيابي عميق آنها ، مناسب ترين و مقرون به صرفه ترين محصول را در اختيار سازمان ها قرار دهد.
آنچه ما انجام می دهيم:
  • امکان سنجی و بررسي هاي اوليه در راستای نياز مشتريان با محوريت شبکه، امنيت و مديريت شبکه
  • ارائه راهکارهای مورد نياز و طراحي مدل منطقي قابل اجرا برای مشتريان
  • مستند سازي، كنترل و نظارت بر نحوه پياده سازي راهکارهای ارائه شده در طي مدت زمان پروژه
  • آموزش كاربردي راهکارهای پياده سازي شده به پرسنل سازمان مشتري
  • ارائه خدمات پشتيباني مناسب، به هنگام نياز سازمان مشتري