سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کارهای سازمان (BPMS)

BPMS چیست؟

BPMS  مخفف کلمه  Business Process Management Software و به معنای «نرم‌افزار مدیریت فرآیند کسب و کار» می‌باشد که با در اختیار قراردادن یک محیط گرافیکی شما را قادر می‌سازد با کمترین دانش برنامه‌نویسی اقدام به ایجاد یکپارچگی و مکانیزه نمودن فرآیندهای جاری موسسه خود نمایید.

دستآوردهای استفاده از BPMS

 • یکپارچگی کلیه سیستم‌های موجود از طریق سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 • بهینه‌سازی ارتباط بین واحدها و تسریع زمان اجرای فرآیندها در موسسه
 • استفاده بهینه از منابع سازمان و کاهش ریسک‌ها  و هزینه و افزایش بهره‌وری در موسسه
 • ساخت گزارشات متنوع کنترلی و نظارتی از کلیه عملیات جاری و پیشرفت وظایف در موسسه
 • و …
bpms1

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار با هدف هوشمند سازی کلیه نیاز ها و فرآیندهای سازمانی و اداری فی مابین پرسنل ، سیستم ها ، پروژه ها و مشتریان یک سازمان طراحی گردیده است.

امکانات سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار هادی حساب:

 • محیطی پویا و پارامتریک جهت تعریف فرآیند ها و گردش کار سازمان
 • تعریف شروط و محاسبات هوشمند زمان اجرای فرآیندها و گردش کار سازمان
 • تعریف وتفکیک فرآیند ها و گردش کار درون سازمان و برون سازمانی
 • تعریف و مدیریت شاخص های کنترل های داخلی سازمان و نظارت بر اجرای صحیح آنها
 • ارسال ایمیل و پیامک طبق تعاریف مربوطه در فرآیندها و گردش کار
 • اتصال فرآیندها و گردش کار به فرم های اداری و سازمانی
 • اتصال سیستم به پرتال مشتریان و تعریف فرآیندها و گردش کار های مربوطه
 • ایجاد هوشمند نامه ها و قراردادهای مرتبط با فرآیندها و گردش کار (تنظیم ، تایید ، وصول مطالبات و … )
 • کارتابل کارهای در جریان ، یادآوری ها ، اطلاعات ارسالی مشتریان ، قراردادهای جدید و …