درخواست ابطال یکی از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار نگرفت

از سوی هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري:طی بخشنامه صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه 200.94.80 مورخ 11 آبان 1394، رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 سازمان امور مالیاتی کشور را به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ابلاغ کرد.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

به پيوست تصوير رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 اين سازمان به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد:

” نظر به اينکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافيت مالياتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني منحصر گرديده و قاعدتاً اعمال معافيت مشروط به احراز خصوصي بودن اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون است و شرکتهايي که بيش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومي غير دولتي است خصوصي نمي باشد از طرفي مطابق ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم طرف شکايت اختيار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراين بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص نمي گردد و در نتيجه رأي به رد شکايت هاي مواد مطروحه صادر و اعلام مي گردد.”

دیدگاهتان را بنویسید