امکانات بروز رسانی شده در سامانه “مديريت کارکنان و کنترل پروژه ها Timesheet”

شرکت هادی حساب رایان نوین با هدف بهبود و ارتقاء محصولات نرم افزاری خود اقدام به توسعه قابلیت های سامانه مديريت کارکنان و کنترل پروژه ها Timesheet نموده است ، لیست مهمترین اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد و در صورت نیاز به استفاده از امکانات فوق با واحد فنی و پشتیبانی شرکت تماس حاصل نمایید.
 • قابلیت بودجه ریزی برای هر پروژه و همچنین تعریف الگویی مشخص جهت محاسبه اتوماتیک بودجه هر کار با توجه به مبلغ هر پروژه
 • طراحی کارتابل کنترلی شامل:
  • کنترل و نمایش انحراف بودجه پیش بینی هر کار با کار واقعی (کار در جریان)
  • کنترل و نمایش تایمشیت هایی که ساعت کارکرد قابل تخصیص و تخصیص یافته آنها با هم مغایرت دارند
  • کنترل و نمایش تایمشیت هایی که ثبت شده و منتظر تایید می باشد
 • ریسپانسیو(Responsive)  شدن کل سامانه و همچنین امکان ثبت ورود و خروج از طریق موبایل توسط کارکنان با امکان محدود کردن یا دسترسی دادن قابلیت فوق به تفکیک هر پرسنل
 • تعریف آیتم های ارزیابی به همراه مشخص نمودن امتیاز ، ضریب و جدول دسته بندی ارزیابی 
 • طراحی و یا توسعه گزارشات با قابلیت چاچ و ارسال اطلاعات به اکسل شامل:
  • برگ خلاصه تخصیص ساعات کار(کارت پروژه)
  • برگ خلاصه تخصیص ساعات کار(گروه شغلی)
  • گزارش کارکرد ماهیانه به تفکیک پرسنل(تایمشیت)
  • گزارش خلاصه کارکرد ماهیانه 
  • گزارش 1-5 (تعداد کارها و اوقات مصرفی کارکنان)
  • گزارش 2-5 ( تناسب تعداد کارکنان با کارهای موسسه)
  • گزارش سود و زیان پروژه ها 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها بسته شده است