راه اندازی سیستم های دورکاری

يکي از پرکاربردترين سيستم هاي دورکاري و انتقال اطلاعات  CITRIX  مي باشد. اين نرم افزارتمامي نرم افزارهاي تحت ويندوز همانند نرم افزارهاي حسابداري و حتي برنامه هاي تحت وب را بصورت متمركز و مجازي در هر زمان و هر مكان در اختيار كاربران خود قرار مي دهد. تنها با يك بار نصب برنامه هاي مورد نياز روي سرورهاي مركز كامپيوتر شركت يا سازمان ، امكان استفاده همزمان تمامي كاربران دور و نزديك فراهم ميشود. از جمله ويژگي هاي Citrix دسترسي به برنامه هاي مختلف و پرينت آن در هر زمان و  مكان، ارائه برنامه هاي ويندوزي از طريق وب بدون نياز به نصب نرم افزار بر روي دستگاه كاربران و ... مي باشد.