Flickr

9 دی 1394

ضعف امنیتی در Flickr

Flickr به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت یاهو ، در حال حاضر یکی از بزرگترین سایت های اشتراک گذاری تصاویر در دنیا میباشد. این […]