شرکت “هادي حساب رایان نوین” با هدف طراحي و ارائه راهکارهاي يکپارچه فناوري اطلاعات در سال ۱۳۸۰ تأسيس گرديد و اکنون با بيش از يک دهه فعاليت، هزاران کاربر در قالب صدها شرکت از خدمات نرم‌افزاري اين شرکت استفاده مي‌نمايند.

وام،بانک،Drop in lending Lending،ترازنامه بانک ،کاهش وام، تسهیلات،دارایی های ترازنامه بانک ها منجمد

خانه وام،بانک،Drop in lending Lending،ترازنامه بانک ،کاهش وام، تسهیلات،دارایی های ترازنامه بانک ها منجمد