شرکت “هادي حساب رایان نوین” با هدف طراحي و ارائه راهکارهاي يکپارچه فناوري اطلاعات در سال ۱۳۸۰ تأسيس گرديد و اکنون با بيش از يک دهه فعاليت، هزاران کاربر در قالب صدها شرکت از خدمات نرم‌افزاري اين شرکت استفاده مي‌نمايند.

موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو (اکوسای)

خانه موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو (اکوسای)