شرکت “هادي حساب رایان نوین” با هدف طراحي و ارائه راهکارهاي يکپارچه فناوري اطلاعات در سال ۱۳۸۰ تأسيس گرديد و اکنون با بيش از يک دهه فعاليت، هزاران کاربر در قالب صدها شرکت از خدمات نرم‌افزاري اين شرکت استفاده مي‌نمايند.

معامله،بازار،بانکب،بازار بین بانکی،معمله بین بانکی،

خانه معامله،بازار،بانکب،بازار بین بانکی،معمله بین بانکی،