شرکت “هادي حساب رایان نوین” با هدف طراحي و ارائه راهکارهاي يکپارچه فناوري اطلاعات در سال ۱۳۸۰ تأسيس گرديد و اکنون با بيش از يک دهه فعاليت، هزاران کاربر در قالب صدها شرکت از خدمات نرم‌افزاري اين شرکت استفاده مي‌نمايند.

مالیات،مالیات بر حقوق،مالیات 95،مالیات 1395،

خانه مالیات،مالیات بر حقوق،مالیات 95،مالیات 1395،