شرکت “هادي حساب رایان نوین” با هدف طراحي و ارائه راهکارهاي يکپارچه فناوري اطلاعات در سال ۱۳۸۰ تأسيس گرديد و اکنون با بيش از يک دهه فعاليت، هزاران کاربر در قالب صدها شرکت از خدمات نرم‌افزاري اين شرکت استفاده مي‌نمايند.

دیوان محاسبات،تفاهم نامه،آموزش حسابرسی دولتی

خانه دیوان محاسبات،تفاهم نامه،آموزش حسابرسی دولتی