ارتقاء رتبه شرکت هادی حساب رایان نوین در شورای عالی انفورماتیک

با توجه به سابقه درخشان شرکت هادی حساب رایان نوین در زمینه خدمات انفورماتیک، این شرکت موفق به ارتقا رتبه خود در شورای عالی انفورماتیک شد و به رتبه 4 ارتقا یافت.

شایان ذکر است که شما می توانید از طریق پایگاه hhtps://sajar.mporg.ir با سرچ کردن نام هادی حساب رایان نوین جزییات گواهینامه صادره را مشاهده کنید.

بر این اساس شرکت هادی حساب رایان نوین گامی دیگر در پیشبرد اهداف خود برداشته است.

دیدگاهتان را بنویسید