اخذ پروانه بهره برداری

شرکت هادی حساب رایان نوین موفق به دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صنعت معدن تجارت گردید.

مسئولین دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات از وزارت صنعت،معدن و تجارت، پس از بازدید از شرکت هادی‌حساب رایان‌نوین و برگزاری جلسات متعدد با مدیران این شرکت و مشاهده مراحل تولید و توسعه محصولات آن، اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری نمودند.

دیدگاه ها بسته شده است