اخذ مجوز دانش بنیان توسط شرکت هادی حساب رایان نوین

اخذ مجوز دانش بنیان توسط شرکت هادی حساب رایان نوین

پس از ممیزی های انجام شده از سوی کار گروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،شرکت هادی حساب رایان نوین ،مجوز و نشان دانش بنیان را دریافت نمود و بر این اساس شرکت هادی حساب رایان نوین یک گام چشمگیر در پیشبرد اهداف خود برداشته است.

دیدگاهتان را بنویسید