شرکت “هادي حساب رایان نوین” با هدف طراحي و ارائه راهکارهاي يکپارچه فناوري اطلاعات در سال ۱۳۸۰ تأسيس گرديد و اکنون با بيش از يک دهه فعاليت، هزاران کاربر در قالب صدها شرکت از خدمات نرم‌افزاري اين شرکت استفاده مي‌نمايند.

123
فاکتور شماره 123
خریدار: سید علیرضا طباطبایی
# شرح تعداد مبلغ مبلغ نهایی
1 ییبللی 1 5465465 551511313
۲
۳
۴
۵
۶

جمع کل: 

12346 ریال

میزان تخفیف:

0 ریال

مالیات بر ارزش افزوده:

0 ریال

جمع کل پرداختی:

123456 ریال
وضعیت فاکتور: منتظر پرداخت
پس از پرداخت، منتظر تایید از سمت بخش مالی باشید.