شرکت “هادي حساب رایان نوین” با هدف طراحي و ارائه راهکارهاي يکپارچه فناوري اطلاعات در سال ۱۳۸۰ تأسيس گرديد و اکنون با بيش از يک دهه فعاليت، هزاران کاربر در قالب صدها شرکت از خدمات نرم‌افزاري اين شرکت استفاده مي‌نمايند.

شمارنده

خانه شمارنده
100 +
مشتری خشنود
100 +
پروژه انجام شده
100 +
نقد و بررسی مشتری
1000
مشتری خشنود
1000
پروژه انجام شده
1000
نقد و بررسی مشتری
1000
ساعت کاری
100

مشتری خشنود

100

نقد و بررسی مشتری

100

جایزه طراحی

100

فنجان قهوه

1000

مشتری خشنود

1000

پروژه انجام شده

1000

نقد و بررسی مشتری

100

جایزه طراحی

100

فنجان قهوه

100

نقد و بررسی مشتری

100

مشتری خشنود

100 T
پروژه انجام شده
100 +
مشتری خشنود
100 T
سفارش انجام شده
1000

مشتری خشنود

100

نقد و بررسی مشتری

1000

پروژه انجام شده

100

ساعت کدنویسی