Audit

فوریه 4, 2020

حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر

مقدمه روشها و ابزار حسابرســی مبتنی بر کامپیوتر به منظور مکانیزه کردن فرایندهای حسابرســی مورد استفاده قرار میگیرند. به عبــارت دیگر، روشهای حسابرســی مبتنی بر کامپیوتر […]
فوریه 13, 2018

اخذ مجوز دانش بنیان توسط شرکت هادی حساب رایان نوین

اخذ مجوز دانش بنیان توسط شرکت هادی حساب رایان نوین پس از ممیزی های انجام شده از سوی کار گروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری […]
ژانویه 20, 2018

حضور پر رنگ، شرکت هادی حساب رایان نوین در یازدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای

حضور پر رنگ، شرکت هادی حساب رایان نوین در یازدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای شرکت هادی حساب رایان نوین […]