استقرار و راه اندازی

پس از طی مراحل شناسایی نیاز و فروش سیستم به مشتریان، تیم استقرار و راه‌اندازی هادی حساب در قالب یک پروژه‌ی زمان‌بندی شده از لحظه‌ی امضای قرارداد تا تحویل نهایی محصول مراحل پیاده‌سازی و استقرار سیستم را در محل مورد نیاز مشتری بر عهده می‌گیرد. فعالیت‌های انجام شده در این بخش عبارت‌اند از:
  1. نیاز سنجی و امکان سنجی استقرار سیستم‌ها
  2. پیشنهاد راهکار به مشتریان
  3. خصوصی سازی سیستم‌ها طبق نیاز و درخواست مشتریان
  4. نصب سیستم ها بر روی سخت افزار سازمان مشتری
  5. آموزش کاربری سیستم‌ها
  6. مشاوره‌ی کاربردی برای پیاده سازی سیستم‌ها
  7. کنترل و نظارت بر فرایند استقرار سیستم‌ها و تحویل سیستم‌های عملیاتی شده به مشتری
  8. ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار و آموزش رایگان بصورت تخصصی تا راهبری کامل