سیستم حسابداری مالی ، چک و خزانه داری

فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام موسسات اقتصـادی را مـیتـوان یکـی از مهمتـریـن اهـداف سیستـم حسابداری مالی تلقی کرد . نرم افزار حسابداری مالی به عنوان هسته اصلی و مرکزیت سیستم های یکپارچه هادی حسـاب وظیفـه جمع آوری کلیه فعالیت های انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد.

 • امکان تعریف کدینگ ۷ سطحی برای حساب ها( کل، معین، تفضیلی، جزء۱، … ) و ۳ سطح تفضیلی شناور
 • معرفی گروه مرکز و ریز مراکز و ارتباط با کدینگ حسابداری جهت دسته بندی و تهیه حسابهای تلفیقی
 • طبقه بندی نمودن مراکز هزینه به فعالیت های مختلف (جهت قیمت تمام شده)
 • قابلیت تفکیک حسابها به پروژه های مختلف (جهت قیمت تمام شده)
 • ورود اطلاعات اسناد مالی به ساده ترین و سریعترین روش به صورت ریالی / ارزی
 • امکان صدور اتوماتیک سند اختتامیه، افتتاحیه و بستن حسابها
 • ثبت تصاویر ضمایم سند در اسناد حسابداری
 • امکان کنترل اسناد یادداشت، ثبت نشده، نا تراز و ابطال شده
 • تهیه خلاصه اسناد برای ثبت دفاتر قانونی روزانه و ماهانه
 • انجام عملیات اتوماتیک مربوط به چک های دریافتی شامل : دریافت چک، ویرایش چک ، حذف چک ، واگذاری چک، وصول چک، خرج کردن چک، برگشت چک، نقد کردن  چک و واریز به بانک، انتقال چک به یک حساب دیگر، حذف چک تضمینی، عودت چک تضمینی، دریافت چک تضمینی و ویرایش چک تضمینی.
 • انجام عملیات اتوماتیک مربوط به چک پرداختی شامل : صدور چک، ویرایش چک ، حذف چک ، تحـویـل چک به شخص دیگر، پرداخت چک، پرداخت چک تضمینی، عودت چک تضمینی، پاس شدن چک، پس گرفتن چک، نقـد کـردن چـک صادرشده و واریز به بانک، نقد کردن چک صادرشده و واریز به صندوق، ابطال چک.
 • تهیه گزارش کامل از گردش چک های دریافتی یا پرداختی یک حساب یا مشتری
 • گزارش گردش و مانده حساب ها به تفکیک سر فصل های شناور، مراکز هزینه و پروژه ها
 • تهیه گزارشات تراز و صورت های مالی اساسی (ترازنامه، سود و زیان)
 • گزارش مرور حسابها در کلیه سطوح حساب از کل به جزء یا جزء به کل
 • تهیه گزارشات تجمیعی و مقایسه ای شعب

1 دیدگاه

پاسخی بگذارید