رضایت نامه ها،مجوزها و تفاهم نامه ها

شرکت "هادی حساب رایان نوین" مشتري مداري و جلب رضايت مشتريان را در اولويت اهداف خود قرار داده است و مشتري را راس هرم سازماني و شريك استراتژيك خود مي‌شناسد كه اين امر موجب آرامش خاطر و اطمينان مشتريان خواهد بود.
مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران
گواهي رتبه بندي و احراز صلاحيت شرکتهاي انفور ماتيکي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور دبير خانه شوراي عالي انفورماتيک کشور ( از سال 1392-1387 )
از آنجايي که به موجب ماده 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام که در تاريخ 19/09/1390از طريق روزنامه رسمی کشور انتشار يافت، مقرر گرديد کليه اشخاص حقوقی (نامبرده شده در قانون فوق) از نرم افزار هايي استفاده نمايند که گواهي تائيد فني نرم افزار از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور دبير خانه شوراي عالي انفورماتيک کشور را اخذ نموده باشند، لذا اين شرکت با رعايت کليه استاندارد ها گواهی فوق را اخذ نموده است.